Skip to main content
  • Zastrzeganie kart

Zastrzeganie kart

W przypadku utraty karty płatniczej (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt
w jeden z poniższych sposobów:


1) telefonicznie poprzez Infolinie Banku BPS pod numerem: +48 86 215 50 50,
2) osobiście w placówce Banku,
3) za pośrednictwem portalu kartowego, dostępnego pod adresem www.kartosfera.pl
4) za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828