Skip to main content
  • Art. 111 Prawa Bankowego

Art. 111 Prawa Bankowego


Stosowanie stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek – ZOBACZ

Stosowanie stawki prowizji i wysokości pobieranych opłat dla Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych – ZOBACZ

Terminy kapitalizacji odsetek – ZOBACZ

Stosowane kursy walutowe – ZOBACZ

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu – ZOBACZ


Władze Banku:

  • Zarząd Banku
  • Rada Nadzorcza Banku


Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:
Oświadczenia woli w imieniu Banku składają dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i Pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.
Wykaz osób w danej jednostce organizacyjnej, upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku jest dostępny u pracowników danej jednostki.

Bank Spółdzielczy w Rykach jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Spółdzielczy w Rykach jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, instytucji zapewniającej płynność i wypłacalność, a tym samym zwiększającej bezpieczeństwo środków zdeponowanych przez Klientów.

Bank Spółdzielczy w Rykach działa na terenie województwa lubelskiego oraz powiatów: garwolińskiego, łosickiego, siedleckiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, wołomińskiego, legionowskiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, otwockiego, mińskiego oraz miasta stołecznego Warszawa, miasta na prawach powiatu.