Skip to main content
  • Split-Payment

Split-Payment

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

Co to oznacza?

Bank BPS miał obowiązek założenia do 1 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego, tzw. Rachunku VAT.

Bank BPS automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Split payment jest obowiązkowy dla każdego Klienta jeśli w rozliczeniach z kontrahentami spełnione są łącznie trzy warunki:

  • należność ogółem, która wynika z faktury (wartość brutto całej faktury), przekracza 15 tys. zł
  • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT)
  • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Rykach:

  • otwierany automatycznie wraz z pierwszym rachunkiem rozliczeniowym
  • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku
  • w PLN.

          Ustandaryzowany tytuł płatności MPP