Aktualności

Poniżej przedstawiamy ważne wydarzenia i informacje

Prace planowe ITCard

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 06.03.2023 00:00 - 03:00 Planowane są prace prowadzone w infrastrukturze IT CARD SA. W związku z powyższym, w w/w czasie mogą występować chwilowe przerwy w realizacji...

więcej...

Wiron - informacja dla klientów

WIRON zastąpi WIBOR – informacje dla klientów W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także...

więcej...