Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt CZYSTE POWIETRZE

Kredyt z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu

Korzyści:

  • możliwość skorzystania z dotacji NFOŚiGW
  • stałe oprocentowanie przez cały okres kredytowania

Przeznaczenie:

Sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze” tj: sfinansowanie:

  • kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia, stanowiących podstawę do określenia poziomu dofinansowania kredytu z Dotacji NFOŚiGW
  • kosztów niekwalifikowanych przedsięwzięcia (tj. inne wydatki zgodne z celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, przy czym kwota ta nie może przekraczać 5% kwoty udzielonego kredytu.

Kwota kredytu: od 3 001 PLN do 80 000 PLN.

Okres kredytowania: do 96 miesięcy (8 lat).

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do najbliższej placówki Banku lub prosimy o kontakt telefoniczny.

        Regulamin kredytu Czyste Powietrze