Skip to main content
 • Aktualności
 • Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rykach w 2024r.

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rykach w 2024r.

10-05-2024

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYKACH W 2024 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO DANEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

 

Miejscowość

(przynależność do danej grupy członkowskiej)

Termin

Miejsce

1

Swaty

(miejscowości: Swaty, Edwardów)

21-05-2024 r.
godz. 16.00

Sala Konferencyjna Banku Spółdzielczego w Rykach

ul. Warszawska 23, 08-500 Ryki

2

Dąbia Nowa

(miejscowości:
Ownia, Dąbia Stara, Dąbia Nowa, Niwa Babicka)

3

Rososz

(miejscowości: Rososz, Lasocin, Zalesie, Leopoldów, Potok

4

Ryki

(miejscowości: Ryki
oraz pozostałe)

5

Brusów

(miejscowości: Bazanów Stary, Bazanów Nowy, Brusów, Oszczywilk, Janisze, Ogonów)

6

Sierskowola

(miejscowości: Sierskowola, Moszczanka, Nowy Dęblin, Chrustne, Lasoń, Krasnogliny)

7

Pawłowice

(miejscowości: Pawłowice, Piotrowice, Długowola, Paprotnia)

22-05-2024r.

godz. 16:00

Lokal Banku Spółdzielczego, Oddział w Stężycy, ul. Podwale 2, 08-540 Stężyca

8

Stara Rokitnia

(miejscowości: Stara Rokitnia, Nowa Rokitnia, Kletnia, Brzeziny, Plebanka, Zielonka)

9

Stężyca

(miejscowości: Stężyca oraz pozostałe, Brzeźce, Prażmów, Drachalica)

10

Stryj

(miejscowości: Stryj, Huta Zadybska, Gęsia Wólka, Sokola, Kokoszka, Nowe Zadybie, Stare Zadybie)

20-05-2024r.

godz. 16.00

Lokal Banku Spółdzielczego, Oddział w Kłoczewie, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew

11

Wola Zadyska

(miejscowości: Wola Zadybska, Kolonia Wola Zadybska, Kąty, Rybaki, Borucicha, Zaryte, Wygranka )

12

Czernic

(miejscowości: Czernic, Kawęczyn, Przykwa, Padarz, Rzyczyna, Wojciechówka, Bramka)

13

Kłoczew

(miejscowości: Kłoczew, Sosnówka, Wylezin, Janopol, Kurzelaty, Julianów, Gózd)

 

 

Proponowany Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rykach w 2024 roku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie przedłożonych sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku, w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Dyskusja.
 8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 9. Sprawy różne.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rykach