Usługi dewizowe

Usługi rozliczeniowe dewizowe

Bank realizuje przekazy w obrocie dewizowym w polskich złotych. Jeżeli przekaz jest realizowany w innej walucie* niż waluta rachunku rozliczeniowego klienta, to do jego rozliczenia zastosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, obowiązujący w Banku w momencie dokonywania rozliczenia.

Przekazy

Bank wykonuje przekazy na rzecz/ z polecenia Klienta w formie:

  • przelewu SEPA
  • polecenia wypłaty

Przelew SEPA – usługa inicjowana przez Płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Płatnika na rachunek płatniczy Odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
  • koszty „SHA”,
  • tryb realizacji standardowy,
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer);

Polecenie wypłaty – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków na rachunek prowadzony za granicą, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA,

KOD SWIFT/BIC kod - ośmioznakowy kod używany do transakcji międzynarodowych, który pozwala na zidentyfikowanie instytucji finansowej. W Polsce nazywa się go kodem SWIFT, za granicą natomiast określa się go mianem kodu BIC. Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym. Kod jest jawny, stały, niezmienny oraz unikalny dla każdego banku.

Kod Swift (BIC) Banku Spółdzielczego w Rykach: POLUPLPR

POLUPLPR- Kod Swift przypisany do Banku BPS. Potrzebny jest on do realizacji przekazu wysyłanego z zagranicy na konto adresata posiadającego rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Rykach. Aby prawidłowo nadać przekaz należy podać poprawny kod Swift banku, oraz 26 cyfrowy numer rachunku odbiorcy.

IBAN - ang. International Bank Account Number, pol. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. IBAN tworzy się poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku znaków PL.

W przypadku przekazów od równowartości 20 000,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Klienta stosownego pełnomocnictwa. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, oraz w trybie pilnym EUR, USD, GBP.

*USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński)