Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rykach w 2023r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rykach zaprasza Członków Banku Spółdzielczego w Rykach na Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się w dniach 23-25 maja 2023r.

 

Proponowany Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Rykach w 2023 roku:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie przedłożonych sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku, w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  5. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Dyskusja.
  8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
  9. Sprawy różne.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rykach

 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH
 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYKACH W 2023 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO DANEJ GRUPY CZŁONKOWSKIEJ


 

Miejscowość

(przynależność do danej grupy członkowskiej)

Termin

Miejsce

1

Swaty

(miejscowości: Swaty, Edwardów)

24-05-2023r.
godz. 12:00

Remiza OSP w Swatach

2

Dąbia Nowa

(miejscowości:
Ownia, Dąbia Stara, Dąbia Nowa, Niwa Babicka)

24-05-2023r.
godz. 14:00

Remiza OSP w Dąbi Nowej

3

Rososz

(miejscowości: Rososz, Lasocin, Zalesie, Leopoldów, Potok

25-05-2023r.

godz. 15:00

Świetlica w Rososzy

4

Ryki

(miejscowości: Ryki
oraz pozostałe)

24-05-2023r.

godz. 16:15

Sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Rykach

5

Brusów

(miejscowości: Bazanów Stary, Bazanów Nowy, Brusów, Oszczywilk, Janisze, Ogonów)

25-05-2023r.

godz. 13:00

Świetlica w Brusowie

6

Sierskowola

(miejscowości: Sierskowola, Moszczanka, Nowy Dęblin, Chrustne, Lasoń, Krasnogliny)

25-05-2023r.

godz. 11:00

Świetlica w Sierskowoli

7

Pawłowice

(miejscowości: Pawłowice, Piotrowice, Długowola, Paprotnia)

25-05-2023r.

godz. 9:00

Świetlica OSP w Pawłowicach

8

Stara Rokitnia

(miejscowości: Stara Rokitnia, Nowa Rokitnia, Kletnia, Brzeziny, Plebanka, Zielonka)

24-05-2023r.

godz. 10:00

Dom Strażaka w Starej Rokitni

9

Stężyca

(miejscowości: Stężyca oraz pozostałe, Brzeźce, Prażmów, Drachalica)

24-05-2023r.

godz. 14:00

Lokal Banku Spółdzielczego, Oddział w Stężycy

10

Stryj

(miejscowości: Stryj, Huta Zadybska, Gęsia Wólka, Sokola, Kokoszka, Nowe Zadybie, Stare Zadybie)

23-05-2023r.

godz. 12:00

Remiza OSP w Stryju

11

Wola Zadyska

(miejscowości: Wola Zadybska, Kolonia Wola Zadybska, Kąty, Rybaki, Borucicha, Zaryte, Wygranka )

23-05-2023r.

godz. 10.00

Remiza OSP w Woli Zadybskiej

12

Czernic

(miejscowości: Czernic, Kawęczyn, Przykwa, Padarz, Rzyczyna, Wojciechówka, Bramka)

24-05-2023r.

godz. 14.00

Szkoła Podstawowa w Czernicu

13

Kłoczew

(miejscowości: Kłoczew, Sosnówka, Wylezin, Janopol, Kurzelaty, Julianów, Gózd)

24-05-2023r.

godz. 12.00

Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie